Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Midden-Groningen

Denk mee met D66 Midden-Groningen!

Lees verder

Voorjaarsnota 2019

Laten we maar met de deur in huis vallen: D66 is er niet van overtuigd dat met deze maatregelen de financiën structureel op orde zijn. Het is nog teveel de kaasschaafmethode. Fundamentele keuzes worden niet echt gemaakt. Dat is ook precies de reden dat wij bij de vaststelling van de Jaarrekening hebben gepleit om meer aandacht te hebben voor de effectiviteit / de doelmatigheid, deze veel scherper te benoemen en daar waar nodig hieraan consequenties te verbinden. En wat ons betreft kunnen die consequenties zijn dat taken worden geschrapt.